JÄSENTIEDOTE

Porin seudun sähköalantyöntekijät ry:n, osaston 021 sopimusalajäsen

Sähköliiton edustajiston vaalit 2024

Sähköalojen ammattiliiton edustajiston vaalit toimitetaan 6.9–30.9.2024 välisenä aikana.
Vaalin ehdokasasettelu suoritetaan 1.3.–31.5.2024 kello 16.00 välisenä aikana.
Ehdokkaat vaaliin asetetaan ammattiosastojen koolle kutsumissa ehdokasasettelukokouksissa. Vaalipiirin
ammattiosastot voivat järjestää myös yhteisiä ehdokasasettelukokouksia. Ehdokkaaksi voidaan asettaa vain
sen vaalipiirin ammattiosaston tai vaalipiirin osastojen sopimus- tai toimialakohtaisia jäseniä, joita kokous
edustaa.
Osastomme yhtenä ehdokasasettelukokouksena on osaston kevätkokous keskiviikkona
17.4.2024 Original Sokos Hotelli Vaakunassa kello 18.00 alkaen.
Osasto järjestää mahdollisesti myös enemmän vastaavia kokouksia. Niistä tiedotetaan jäsenistöä
vähintään viikkoa ennen ko. kokousta. Toinen kokous pidetään todennäköisesti toukokuussa.
Ehdokkaaksi haluava voi ilmoittaa halukkuutensa myös kokousajankohtien ulkopuolella:
Ehdokkaaksi asetettu tai ehdokkaaksi pyrkivä jäsen ilmoittautuu ehdolle liiton verkkosivuilla olevan
vaalisivuston kautta www.sahkoliitto.fi/vaalit-2024. Vaalisivusto avautuu helmikuussa, mutta
ehdokasasetteluosio aukeaa ehdokasasettelun alettua 1.3. 2024. Ehdokasasetteluosio sulkeutuu 31.5.2024.
klo. 16.00. Ammattiosaston on vahvistettava sähköiseen järjestelmään itsenäisesti kirjautuneiden
ehdokkaiden ehdokkuus ja kirjattava päätös ehdokasasettelukokouksen pöytäkirjaan. Ehdokkaaksi on
hyväksyttävä jokainen vaalikelpoinen jäsen. Ammattiosastolle toimitetaan pyydettäessä lista ehdolle
ilmoittautuneista ehdokasasettelun kuluessa.
Ehdokkaaksi on hyväksyttävä jokainen kokoukselle esitetty vaalikelpoinen jäsen. Ehdokkaaksi asettuminen
ei edellytä läsnäoloa ehdokasasettelukokouksessa. Esitys ehdokkuudesta voidaan tehdä ammattiosastolle
myös muulla tavalla. Ehdokkaaksi ei kuitenkaan voida ammattiosaston toimesta asettaa jäsentä, jolta ei
ole saatu suostumusta. Vaalikelpoisia ovat sopimusalajäsenet, jotka on hyväksytty jäseneksi viimeistään
29.2.2024 mennessä ja joilla ei ole maksamattomia liittomaksuja. (Sopimusalajäsenten
sopimusalanumerot 002–023).

Terveisin
Osaston hallitus

Ota yhteyttä!

Porin seudun sähköalantyöntekijät ry
Pohjoispuisto 2 C 38
28100 Pori
puh. (02) 641 3445
tiedotus@sahkoliittopori.fi